DYNAMICKÁ JOGA od 06.08 o 18:15

🇸🇰🇬🇧Hodina dynamickej jogy je aktívna a vyzýva k prekonávaniu samých seba. Kladie dôraz na dych a jeho prepojenie s pohybom cez sekvencie ktoré budujú flexibilitu, silu, vytrvalosť a rovnováhu. Ak preferujete energické tempo, toto je hodina práve pre Vás. Možnosť viesť hodinu bilingválne.

🇬🇧Dynamic yoga class is active and invites you to challenge yourself. Attention is on the breath and its connection with movement through sequences that build flexibility, strength, endurance and balance. If you’re looking to move at an energetic pace, this is a class for you.  Class can be led also in English.
Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.