DETSKÝ BALET BRATISLAVA pre 3,5-6 r.deti

PONDELOK a STREDA:

  • 15:30 – 16:10 pre 3,5 – 4,5 ročné deti  
  • 16:30 – 17:10 pre 4,5 – 6 ročné deti
  • plánujeme mať otvorené aj počas leta a to nasledovne: prvé dva júlové a posledné dva augustové týždne ( podľa záujmu rodičov o baletné hodiny. Buď otvoríme jednu skupinu alebo obe )
  • Pre informácie ohľadom voľného miesta nás kontaktujte nadys.andrea@gmail.com. Predchádzajúca tanečná alebo iná pohybová príprava nie je nutná. Viac informácií o hodinách baletu: http://www.dys.sk/balet-pre-deti/.

Maximálny počet detí na hodine je 8. Minimálny 4. V štúdiu sa budú deti a rodičia zdržiavať len na dobu nevyhnutnú na prezlečenie detí a na lekciu baletu. Pri vstupe do štúdia prosíme vydezinfikovat ruky. Vo vnútorných priestoroch štúdia sa bude dodržiavať nosenie rúšok. Na hodinách baletu sa bude stretávať stále rovnaká skupinka detí.