HODINY DETSKÉHO BALETU pre deti od 3-6 rokov od 07.09

ZAČÍNAME od 07.09!

Otvárame skupiny: PONDELOK a STREDA:

  • 15:30 – 16:15 pre 3-4,5 ročné deti – 4 voľné miesta
  • 16:30 – 17:10 pre 4,5 – 6 ročné deti – OBSADENÉ‼️ aktualizované 02.09
  • Pre informácie ohľadom voľného miesta nás kontaktujte nadys.andrea@gmail.com. Predchádzajúca tanečná alebo iná pohybová príprava nie je nutná. Viac informácií o hodinách baletu: http://www.dys.sk/balet-pre-deti/.

Maximálny počet detí na hodine bude 9! Minimálny 6. V štúdiu sa budú deti a rodičia zdržiavať len na dobu nevyhnutnú na prezlečenie detí a na lekciu baletu. Pri vstupe do štúdia sa nachádza definfekcia. Vo vnútorných priestoroch štúdia sa bude dodržiavať nosenie rúšok okrem samotnej hodiny baletu kde sa bude stretávať stále rovnaká skupinka detí.