DETSKÝ BALET BRATISLAVA – registrácia na nový školský rok 2022/23 spustená

OD 05. SEPTEMBRA OTVÁRAME NASLEDOVNÉ SKUPINY:

PONDELOK a STREDA:

  • 15:30 – 16:10 pre 4 – 5,2 ročné deti  – voľných miest
  • 16:30 – 17:10 pre 5 – 6,5 ročné deti  – OBSADENÉ!

UTOROK a ŠTVRTOK:

  • 15:45 – 16:30 pre 6,5 – 8 ročné deti – voľných miest

Pre prihlasovanie sa a informácie ohľadom voľného miesta nás kontaktujte na:dys.andrea@gmail.com.

Do mailu nás prosím napíšte: MENO a VEK DIEŤAŤA.

Predchádzajúca tanečná alebo iná pohybová príprava nie je nutná. Viac informácií o hodinách baletu: http://www.dys.sk/balet-pre-deti/.

Maximálny počet detí na hodine je 10. Minimálny 5. V štúdiu sa budú deti a rodičia zdržiavať len na dobu nevyhnutnú na prezlečenie detí a na lekciu baletu. Pri vstupe do štúdia si prosím vydezinfikujte ruky. Vo vnútorných priestoroch štúdia budeme dodržiavať nosenie rúšok. Na hodinách baletu sa bude stretávať stále rovnaká skupinka detí. Počas hodín baletu nosenie rúška je dobrovoľné.