DETSKÝ BALET BRATISLAVA pre 3,5-7,5 r.deti od 06.09

PONDELOK a STREDA:

  • 15:30 – 16:10 pre 3,5 – 4,5 ročné deti   – OBSADENÉ!
  • 16:30 – 17:10 pre 4,6 – 6 ročné deti – OBSADENÉ! 

UTOROK a ŠTVRTOK:

  • 15:45 – 16:30 pre 6 – 7,5 ročné deti – 4 voľné miesta

OTVÁRAME 06.09 

Pre prihlasovanie sa a informácie ohľadom voľného miesta nás kontaktujte nadys.andrea@gmail.com.

Do mailu nás prosím napíšte: MENO a VEK DIEŤAŤA.

Predchádzajúca tanečná alebo iná pohybová príprava nie je nutná. Viac informácií o hodinách baletu: http://www.dys.sk/balet-pre-deti/.

Maximálny počet detí na hodine je 9. Minimálny 5. V štúdiu sa budú deti a rodičia zdržiavať len na dobu nevyhnutnú na prezlečenie detí a na lekciu baletu. Pri vstupe do štúdia si prosím vydezinfikujte ruky. Vo vnútorných priestoroch štúdia budeme dodržiavať nosenie rúšok. Na hodinách baletu sa bude stretávať stále rovnaká skupinka detí. Počas hodín baletu nosenie rúška je dobrovoľné.