Kvôli opatreniam COVID -19 je potrebné sa na lekcie jogy prihlasovať cez rezervačný systém. Pri vstupe do štúdia si prosím vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom, ktorý je umiestnený hneď vo vstupnej miestnosti. V priestoroch štúdia NOSTE RÚŠKO! Pomôcky, ktoré ste použili po hodine po sebe vydezinfikujte. Miestnosť po Vašom odchode bude vydezinfikovaná a vyvetraná. ✅ Minimálny počet na uskutočnenie lekcie sú 3 prihlásení. ✅ MAX. 10 ľudí ! ✅ Podložku na jogu Vám požičiame.

Odporúčanie: na lekcie jogy prichádzajte 5 minút vopred. Zdržiavajte sa v štúdiu len na nevyhnutnú dobu spojenú s návštevou jogy alebo baletu. Ďakujeme za porozumenie. BUĎME K SEBE OHĽADUPLNÍ.


PRIHLASOVANIE PROSTREDNÍCTVOM REZERVAČNÉHO SYSTÉMU:

Rozvrh DARSHANA YOGA STUDIO – rozvrh platný od 10.05.2021

 

 

Prihlasovanie cez rezervačný systém.

One Reply to “Rozvrh”

Comments are closed.