Kvôli opatreniam COVID -19 je potrebné sa na lekcie jogy prihlasovať vopred! Na mail: dys.andrea@gmail.com. Pri vstupe do štúdia si prosím vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom, ktorý je umiestnený hneď vo vstupnej miestnosti. Cvičenie priebeha bez rúška ( rúško dobrovoľné ). V spoločných priestoroch NOSTE RÚŠKO! Pomôcky ktoré ste použili po hodine po sebe vydezinfikujte. Miestnosť po Vašom odchode bude vydezinfikovaná a vyvetraná.  Podložku na jogu Vám požičiame.

Odporúčanie: na lekcie jogy prichádzajte 5 – 10 minút vopred. Zdržiavajte sa v štúdiu len na nevyhnutnú dobu spojenú s návštevou jogy alebo baletu. Ďakujeme za porozumenie. BUĎME K SEBE OHĽADUPLNÍ.


Rozvrh DARSHANA YOGA STUDIO – rozvrh platný od 20.09.2020

One Reply to “Rozvrh”

Comments are closed.