Kvôli opatreniam COVID -19 je potrebné sa na lekcie jogy prihlasovať cez rezervačný systém. Pri vstupe do štúdia si prosím vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom, ktorý je umiestnený hneď vo vstupnej miestnosti. V priestoroch štúdia NOSTE RÚŠKO! Pomôcky, ktoré ste použili po hodine po sebe vydezinfikujte. Miestnosť po Vašom odchode bude vydezinfikovaná a vyvetraná. ✅ MAX. 6 ľudí v sále! Podložku na jogu Vám požičiame.

Odporúčanie: na lekcie jogy prichádzajte 5 minút vopred. Zdržiavajte sa v štúdiu len na nevyhnutnú dobu spojenú s návštevou jogy alebo baletu. Ďakujeme za porozumenie. BUĎME K SEBE OHĽADUPLNÍ.


PRIHLASOVANIE A PLATBA CEZ NOVÝ REZERVAČNÝ SYSTÉM:

Rozvrh DARSHANA YOGA STUDIO – rozvrh platný od 24.11.2020

 

 

 

One Reply to “Rozvrh”

Comments are closed.