Masáže

Trpíte chronickými bolesťami chrbtice, kĺbov a nedarí sa Vám ich odstrániť pomocou klasických masáží? Neustále sa Vám vracia bolesť? Ponúkame Vám neinvazívme formy práce s telom (cranio sakrálna dynamika), ktoré ponúkajú dlhodobejšie až trvalé zmeny v organizme.

Autotrakčné lehátko

  • Prevencia pre zdravých
  • Liečenie pre chorých
  • Blahodárne účinky na organizmus

 

Obrátená poloha pôsobí veľmi dobre na náš celý organizmus a to do takej miery, že by sme ju mali vykonávať aspoň jedenkrát denne cca 15 minút. Prednosťou autotrakčného lehátka je veľmi jednoduché zrealizovanie liečby a veľká efektivita jak v rámci prevencie, tak i v liečbe ochorenia.

Účinky obrátenej polohy

U člověka je krvný obeh  v podstate vertikálny a zemská príťažlivosť v ňom hrá dôležitú úlohu. Pod rovinou srdca je ňou postihnutý hlavne žilový obeh. Aby sa krv v žilách dostala do srdca a do plúc, musí  prekonať zemskú príťažlivosť. Dochádza k tomu svalovými sťahmi, ktoré stlačujú žily a tlačia krv smerom k srdcu. U civilizovaného človeka, ktorý vedie prevážne sedavý spôsob  života, sú svalové sťahy zabezpečujúce normálnu rýchlosť krvného obehu nedostatočné. To vedie k nahromadeniu žilnej krvi v dolných končatinách, najčastejšie v brušnej oblasti, kde krv stagnuje v brušných orgánoch, čo narušuje ich dobrú funkciu. Vzpriamená poloha je taktiež príčinou posunutia vnútorných orgánov (poklesu žalúdku, čriev…), čo vedie k funkčným poruchám. Preto i jogíni celkom logicky kladú veľký dôraz na obrátené polohy ( sviečka, stoj na hlave…), které umožňujú skoro okamžite odstraniť nevýhody vzpriameného postoja.

V obrátenej polohe na autotrakčnom lehátku sa svaly rýchle uvoľňujú a chrbtica sa citeľne predĺži už po niekoľkých minútach. Toto predĺženie je spôsobené znovunasiaknutím tekutiny do jadra platničky, ktoré vyživuje chrupavku. Tým docháza k regenerácii medzistavcových platničiek. Vzhľadom k tomu, že pre bolesti chrbta je charakteristické ich opakovanie a vekom docháza k degenerácii, je to dôvod pre pravidelné používanie lehátka.

Obrátenou polohou na autotrakčnom lehátku dosahujeme:

  • predcházame vzniku statických poruch chrbtice (skolióza) u mladých jedincov
    v období rastu
  • prevencia vzniku bolestivých vertebrogénnych stavov (bolesti chrbta)
  • dostatočným prekrvením tváre tepennou krvou je pokožka lepšie vyživovaná ako pomocou kozmetických prípravkov. Vďaka obrátenej polohe docháza k omladzovaniu pleti pokožky a k jej regenerácii
  • docháza k dobrému prekrveniu vlasovej pokožky a k podpore rastu vlasov
  • odstranenie nespavosti a prehĺnenie spánku – najvhodnejšia doba je večer po celodennej záťaži

Cena:  10,- eur/ 1 sedenie cca 30 min. pod dohľadom terapeuta

Objednať sa môžete e-mailom na: info@dys.sk alebo telefonicky na 0905/ 294 117