Najvyššie možné vzdelanie v joge RYT 500h

V ŠTÁDIU PRÍPRAVY:

Milé lektorky a lektori jogy, ktoré/-í máte dosiahnutý 200h jogový certifikát.

Mali by ste záujem si v roku 2022 dorobiť najvyšší možný stupeň jogy 300h a obdržať tak po úspešnom absolvovaní kurzu medzinárodne uznávaný certifikát RYT 500h?

300 h kurz by pozostával z nasledujúcich častí:

1. Ayurveda 60 hours

2. Ashtanga series 1. 40 hours

3. Ashtanga series 2. 30 hours

4. Vinyasa Krama . 75 hours

5. Workshop methods. 35 hours

6. Meditation, yin and Hatha. 40 hours

Kurs bude viesť indický učiteľ: Mukesh Kothari

Mukesh Kothari

V prípade záujmu o kurz píšte na 📩: dys.andrea@gmail.com