Najvyššie možné vzdelanie v joge RYT 500h

Plánujeme otvoriť 15. 07. 2022 300 Hours Teacher Training Course s MUKESH KOTHARI.

Po 5 rokoch spolupráce s indickým učiteľom MUKESH KOTHARI sme sa rozhodli ako prvý v ČECHÁCH a na SLOVENSKU otvoriť najvyšší možný stupeň vzdelania v joge RYT 500. Yoga Alliance US registered.
Kurz bude obsahovať 300 hodín teoretickej a praktickej výučby.
Garantom je indická škola: BINDUSAR YOGA RISHIKESH a jeho odborným učiteľom bude MUKESH KOTHARI.
Kurz je určený pre absolvenstov učiteľských jogových kurzov. Je to nadstavbové vzdelanie k už získaným znalostiam a shopnostiam zo všetkých oblastí jogy, ktoré ste absolvovali samoštúdiom, vlastnou praxou, vedením lekcií jogy, odbornými kurzami…
📆 Termíny kurzu:

 • 15-17 July, 
 • 19-21 August,
 • 8-11 September (Intensive),
 • 23-25 September, 
 • 7-9 October, 
 • 28-30 October, 
 • 09-13 November (Intensive), 
 • 2-4 December, 
 • 15-18 December (Intensive)

Here are the main Topics of course of 300 hours and division.
The course journey is divided into four parts:
1. Vinyasa Krama and Ashtanga ( 75 hours )
2. Mastering the advance classes methods and workshop teaching methodology ( 75 hours )
3. Yoga therapy: In-depth Ayurveda and advanced anatomy learning ( 100 hours )
4. Meditation and Samadhi ( 25 hours )
5. Exam hours and non contact learning trough videos

Po úspešnom absolvovaní kurzu vám bude vydaný medzinárodne registrovaný certifikát Yoga Alliance US.
Kurz bude vedený v anglickom jazyku.
💶 CENA KURZU:

 • Úhrada prijatá do 31.05 je 2600,-€
 • Úhrada prijatá od 01.06 a na splátky 2750,-€ ( rozloženie na splátky podľa vzájomnej dohody )

V cene je zahrnuté:

 • 300h výučby
 • Študijný materiál – tlačený manuál, z ktorého sa preberá učivo (zostáva vám)
 • videá / online lekcie
 • certifikácia
 • občerstvenie
 • darček

ÚHRADA KURZU: č.ú.: SK7611000000002925836714 do poznámky: RYT a Vaše priezvisko. POČET MIEST LIMITOVANÝ.

V prípade záujmu o kurz píšte 📩: dys.andrea@gmail.com