Jogový kurz s indickým učiteľom MUKESH KOTHARI – možnosť prihlásiť sa do 28.10

✅ RYT200h – TTC200 Hours Teacher Training Course 09/22. Yoga Alliance US registered

✅ voľné miesta. Aktuálne obsadených: 6 miest. Zostáva 6 voľných miest. ( aktualizované 14. 09).


Kurz obsahuje 200 hodín teoretickej a praktickej výučby.
Garantom je indická škola: BINDUSAR YOGA RISHIKESH a jeho odborným učiteľom bude prof. MUKESH KOTHARI.
Kurz je určený pre jogových nadšencov, ktorí chcú po úspešnom absolvovaní kurzu vyučovať jogu, ale aj pre tých, ktorí sa chcú o koncepte jogy dozvedieť viac pre vlastnú prax.


📆 Termíny kurzu:

 • September 2-4 
 • October 28-30
 • November 4-6   
 • November 18-20
 • December 15-18 (4 days)
 • January 28-29 exam

Hours 

 • Friday: 16:00 – 19:30
 • Saturday: 9:00 – 19:00
 • Sunday : 8:30 – 16:00

Po úspešnom absolvovaní kurzu vám bude vydaný medzinárodne registrovaný certifikát Yoga Alliance US.
Kurz bude vedený v anglickom jazyku.


💶 CENA KURZU:

 • 1950,-€ ( možnosť rozložiť na 3-4 splátky podľa vzájomnej dohody )

V cene je zahrnuté:

 • 200h výučby
 • Študijný materiál – tlačený manuál, z ktorého sa preberá učivo (zostáva vám)
 • videá / online lekcie
 • certifikácia
 • občerstvenie
 • darček

ÚHRADA KURZU: č.ú.: SK7611000000002925836714 do poznámky: RYT a Vaše priezvisko.

MINIMÁLNY POČET NA OTVORENIE KURZU: 6 AKTUÁLNY STAV 6 ( aktualizované dňa 12.09)

POČET MIEST JE LIMITOVANÝ NA 12.

The course contents in short:

BinduSar™ Yoga YTT Curriculum 200 hrs in short.

Module 1. 

 • Yoga philosophy and Hatha yoga studies
 • Indian philosophy (Astika and Nastika), Six schools of Indian philosophy (Nyaya, Vaisheshika, Samkhya, Yoga, Purva Mimamsa and Vedanta ) 
 • History of yoga, Evolution of yoga,
 • Main text from Patanjali Yoga sutras and Hatha yoga pradipika. 
 • Traditional schools of Yoga, Modern modification of yoga, Yoga relation with Hinduism and Buddhism
 • Hatha Yoga, Raja Yoga (Ashtanga Yoga), 
 • Introduction to Bhakti yoga, Karma yoga, Gyana yoga. 

Module 2.

 • Anatomy and Physiology:
 • In-depth study of 35 key muscles with their origin, insertion, and function, along with their relevance in adjustments and alignments.
 • Movement and Postures, three-dimensional analysis, Gravitational analysis, Technical analysis, sight and touch, stretching, Sacroiliac nutation and counter nutation, Pelvis and anatomical perineum. 
 • The Skeletal system and movement, Anatomy of spine, Symmetry and asymmetry, The Cardiovascular system, blood circulation, heart, pulmonary, systemic and coronary circulation, Digestive system, excretory system, Muscular system, Nervous system, Vestibular system.
 • Respiratory system, Muscles of respiration, breathing and postures, Somatic and Autonomic systems, Thoracic and paradoxical breathing, Supine and sitting abdominal breathing.

Module 3

 • Hatha Yoga practices
 • Asanas: Detail explanation and practice of Asanas from Hatha yoga. The Asanas are explained in detail to understand their core lying physical, psychological and spiritual aspect. A strong and technically aligned practice of 120 hours.
 • Asanas included in first level course:
 • Tadasana
 • Vrksasana
 • Utkatasana
 • Utthita Trikonasana
 • Parivrtta Trikonaasana
 • Utthita Parsavkonasana
 • Virbhadrasana I
 • Virbhadrasana II
 • Parsvottanasana
 • Chaturanga dandasana
 • Dandasana
 • Vajraasana
 • Sukhasana
 • Padmasana
 • Siddhasana
 • Padangusthasana
 • Prasarita Padottanasana I
 • Prasarita Padottanasana II
 • Prasarita Padottanasana III
 • Prasarita Padottanasana IV
 • Adhomukha Svanasana
 • Vashisthasana I
 • Sarvanga asana I, II, III
 • Hala asana
 • Supta padangusthasana A
 • Supta Padangusthasana B
 • Bhujangasana Basic
 • Dhanurasana basic
 • Udharva mukha Dhanurasana/Chakra asana
 • Bakasana
 • Hanumanasana
 • Sirsasana
 • Paschimottanasana
 • Purvouttanasana
 • Matsyasana
 • Marichyasana I & III
 • Ustrasana
 • Shavasana    
 • Pranayamas: All the major 6 pranayama’s and their detail role in      human conscious development. Prana and upa prana, Tejas, Ojas. 
 • Bandhas and Mudras:  All the major Mudras.
 • Bandhas include: Application of Uddiyana, Moolabandha, and Jalandhara Bandha.
 • Shatkarmas: The cleaning techniques from Hatha Yoga and Gherand Samhita are done to bring graceful effects of yoga. The Shatkarmas included are Neti, Kunjal, Nauli, Kapalabhatti and Trataka.

Module 4.

 • Yoga therapy and diet
 • Common diseases and yoga effectiveness include first basic 8 common ailments.
 • Introduction to Ayurveda, Prakriti, tri doshas, Vata, pitta and kapha, Sapta dhatus and up dhatus
 • Yoga diet, Rituals of eating, Qualities of foods, Six tastes, six seasons and effect on Doshas. The common ailments and their cure are discussed.
 • Yoga Physiology and Psychology
 • Yoga physiology, Chakras, nadis.
 • Kundalini and its Hazards of wrong activation.
 • Koshas and senses.
 • States of mind, affliction, 
 • Motivation, memory, cognition and emotion from the point of Yoga and Modern aspects. Sleep, depression, anxiety, Macro and micro cosmic, subtle energies, powers of mind, Spiritualism.

Module 5.

 • Relaxation and meditation
 • Yoga Nidra, Dharana sutra, Ajpa japa, Mounna.

Teaching methodology and Self-practice

 • Art of adjustments.
 • Special and latest developments in adjustments.
 • Art of designing the group and individual classes
 • Class psychology
 • Grounding the class
 • Flow and viniyasa methodology.
 • Defining the class and its objective
 • Impact of yoga on human psychology
 • Technical analysis of alignment and adjustments
 • Alignment for various needs
 • Sequencing the class
 • Understanding students and their character.
 • Designing safe and progressive practice of yoga
 • Ethical guidelines and values for teachers
 • Conducting the classes for fellow students. 

Assessment and examination:

Every week a theoretical written or oral test will be conducted to assess the understanding of yoga. 

The final exam will contain written and practical evaluations.

The practical exam contains:

Any ten postures evaluation.

Shatkarma especially; Neti and Nauli.

Conducting a short class or assessing the case study of any practice. 

Teachers in this course:

Mukesh Kothari and assistant teachers.

V prípade záujmu o kurz píšte 📩: dys.andrea@gmail.com