DETSKÁ JOGA- UTOROK 16:45 pre 7-10r.deti

Spoločne sa s deťmi zábavne a veselo naučíme základné polohy z jógy. Príjemným spôsobom spolu nadobudneme stabilitu a flexibilitu, naučíme sa ako správne dýchať a ako správne či už uvoľniť alebo zaktivizovať svoje telo. Naučíme sa ako so svojím telom narábať ohľaduplne a opatrne tak aby sme si počas akýchkoľvek iných cvičení či aktivít v živote neublížili.

HODINY:

UTOROK lektorka Eliška

  • 16:45 – 17:30 pre 7 – 10 ročné deti

max. 7 detí v skupine

minimálny počet na otvorenie hodiny 4 deti

Pre prihlasovanie sa a informácie ohľadom voľného miesta nás kontaktujte na:dys.andrea@gmail.com. 

Do mailu nás prosím napíšte: MENO a VEK DIEŤAŤA.

Predchádzajúca pohybová príprava nie je nutná.

✅ možnosť prísť vyskúšať na jednorázový vstup 10,-€ ( ak je voľné miesto )

mesačné školné 36,- € / kalendárny mesiac

ÚHRADA na č.u: SK7611000000002925836714

Do poznámky: DETSKÁ JOGA a PRIEZVISKO dieťaťa.