GENTLE YOGA – SUNDAY 6:30pm

Gentle Yoga (Slovak/English)

The lesson is performed at slower pace with focus on breathing, correct alignment, gentle stretching and strenghtening of the body. The transition between positions is smooth, with particular attention to improving posture, release tension and to calm mind. At the end of the lesson, we relax to the sound of singing bowls. The lesson is suitable for almost everyone regardless of age and physical condition. The lesson will be guided in English and Slovak language. 📩 https://calendiari.com/darshana-yoga

Jemná joga (slovensky/anglicky)

Lekcia plynie v pomalšom tempe so zameraním na dych, správne prevedenie pozícií, jemné natiahnutie a posilnenie celého tela. Prechod medzi jednotlivými pozíciami je plynulý, podporíme správne držanie tela, uvoľnenie napätia a upokojenie mysle. Na záver hodiny si doprajeme relaxáciu za zvuku spievajúcich misiek. Lekcia je vhodná pre všetkých bez ohľadu na fyzickú kondíciu a vek. Hodina bude vedená v angličtine aj slovenčine. 📩 https://calendiari.com/darshana-yoga