Power joga je cvičenie, ktoré v tele vytvára vysoký stupeň energie, vitality a slobody. Podľa Bryana Kesta, ktorý vytvoril systém power jogy, pravidelné cvičenie powerjogy vedie k osobnému duchovnému rastu, kedy telo nie je tak dôležité, ale je ako prostriedok, ktorým môžeme prísť k poznaniu energie, k meditácií.

Korene power jogy vychádzajú z klasickej jogy, asthangajogy a hathajogy. Powerjoga upravila jednotlivé pozície z klasickej jogy do systému sily za použitia ďalších pozícií a pravidiel z rehabilitácie a strečingu. Jedná sa o systematické pestovanie telesnej schránky ako aj psychickej kondície.

Pri cviční power jogy je veľmi dôležitý dych, jeho plynulosť a hĺbka. Dôležitou súčasťou cvičenia je aj stabilizácia centra tela – zapojenie panvového dna (stihnutie mulla bandhy a udijjana bandhy) vrámci celého cvičenia. Dynamika dychu a dynamika cvičení je tu vo vzájomnej súvislosti. Cez telo sa človek dostáva k dychu, k vedomej koncentrácii na seba samého a dokáže sa lepšie ponoriť do seba samého.

Cieľom powerjogy je zdravie, pružnosť, sila ako tela, tak mysle. Cieľom je spojiť obidva tieto aspekty dokopy.

Naozajstná vitalita a zdravie prichádza vtedy, keď zastavíme porovnávanie jedeného s druhým, keď pri našom pohybe uznáme a naučíme sa počúvať svoje telo, čo nám hovorí, pretože telo si väčšinou pýta to, čo potrebuje.

Človek nemusí mať krásne telo, ale telo, ktoré mu patrí a bude ho rešpektovať a cítiť sa v ňom dobre.

Lekcie POWER JOGY sú:

  • PONDELOK:18:15 – 19:25 – veľká sála
  • STREDA:       18:15 – 19:25 – veľká sála

Netreba sa nahlasovať vopred. Stačí prísť 10 minút pred začatím lekcie.