KURZY:

GRAVID JOGA kurzVoľné miesta v kurze. Individuálny prístup. Maximálne 7 tehotných na lekcii. Kurz vedú: lektorka Lenka ( matka 2-detí). Viac informácií: http://www.dys.sk/gravid-joga-bratislava/


  • RYT 200h učiteľský jogový certifikovaný kurz  pod vedením indického učiteľa – Mukesh Kothari. Vhodné pre cvičencov, ktorí majú svoju vlastnú prax a chcú sa zdokonaliť v joge . ZAČÍNAME v 09. 2022.✅ Voľné miesta. Pre viac info: mail:dys.andrea@gmail.com

 

 


LEKCIE JOGY:

FYZIO JOGA  – UTOROK 17:00, STREDA 17:30 a 18:50

Jogové cvičenie ásan býva vyučované bez vedomostí o štruktúre tela. Lekcie FYZIO JOGY Vás naučia:

  • ako správne vykonávať ásany tak aby ste si neublížili,
  • aby ste nefunkčné pohybové stereotypy zmenili za funkčné,
  • počas cvičenia aký je fyziologický rozsah kĺbov aby ste neprehlboba
  • li hypermobilitu ( nadrozmerný rozsah kĺbu )…
  • ako zaintegrované poznatky z Fyzio jogy využiť v bežných denných činnostiach. 
  • ✅ lekcia vhodná aj pre začiatočníkov
  • ✅ lekcie vedie: fyzioterapeutka s 15 ročnou praxou – ANDREA


JOGA – PONDELOK 17:30, PIATOK 18:00

Hovorí sa, že joga „nieje nič iné“ ako prinavrátenie prirodzených schopností organizmu, ktoré sme potlačili zhonom, stresom, nedostatkom duševnej hygieny alebo nevhodnou životosprávou. Na hodinách JOGY sa pokúsime prinavrátiť k sebe samému, k svojej podstate. Čaká nás práca na sebe, či už ste úplný začiatočník alebo pokročilý, verím, že si každý príde pre svoju dávku katarzie. Budem Vás sprevádzať jemne dynamickou a energickou jogou a na záver každej hodiny si oddýchneme malou zvukoterapiou s tibetskymi miskami

✅ lekcia je vhodná pre všetkých bez ohľadu na vek

✅ lekcie vedie: lektorka- DIANA


JEMNÁ JOGA/ GENTLE YOGANEDEĽA 18:30/ SUNDAY 6:30pm

Gentle Yoga (Slovak/English)

The lesson is performed at slower pace with focus on breathing, correct alignment, gentle stretching and strenghtening of the body. The transition between positions is smooth, with particular attention to improving posture, release tension and to calm mind. At the end of the lesson, we relax to the sound of singing bowls. The lesson is suitable for almost everyone regardless of age and physical condition. The lesson will be guided in English and Slovak language. https://calendiari.com/darshana-yoga

Jemná joga (slovensky/anglicky)

Lekcia plynie v pomalšom tempe so zameraním na dych, správne prevedenie pozícií, jemné natiahnutie a posilnenie celého tela. Prechod medzi jednotlivými pozíciami je plynulý, podporíme správne držanie tela, uvoľnenie napätia a upokojenie mysle. Na záver hodiny si doprajeme relaxáciu za zvuku spievajúcich misiek. Lekcia je vhodná pre všetkých bez ohľadu na fyzickú kondíciu a vek. Hodina bude vedená v angličtine aj slovenčine.  https://calendiari.com/darshana-yoga

✅ lekcie vedie: lektorka- LENKA