KURZY:


  • TTC kurz:  200h učiteľský jogový kurz medzinárodne certifikovaný RYT pod vedením indického učiteľa – Mukesh Kothari. Začíname 04.07. Voľné miesta. Pre viac info: http://www.dys.sk/200-hodinovy-jogovy-kurz/

  • GRAVID JOGA kurzVoľné miesta v kurze. Individuálny prístup. Maximálne 8 tehotných na lekcii. Kurz vedú: fyzioterapeutka Andrea a joga teacher senior Lucka ( 7-ročné skúsenosti s vedením Gravid jogy ). Viac informácií: http://www.dys.sk/gravid-joga-bratislava/

Plánujeme otvoriť v septembri:

  • vedené fyzioterapeutkou PaedDr.ANDREOU PECIAROVOU:

FYZIO JOGA ®

Jogové cvičenie ásan je obvykle vyučované bez vedomostí o našej vlastnej štruktúre. Nech máme pre túto prax akýchkoľvek motív, ak chceme, aby bola táto prax účinná, mali by sme vedieť, čo robíme a prečo to robíme. A to je zmyslom kurzu FYZIO JOGA, v ktorom sa budeme učiť o fungovaní štruktúry tela spojujúceho nás s okolitým svetom. Cez zážitkovú formu sa tak naučíme nielen jak cvičiť, ale i jak pracovať s jogovými cvičeniami tak, aby nám cvičenie nielen neškodilo, ale prospievalo. A hlavne ako naučené integrovať do bežného každodenného života. Potom už nebudete odkázaní na cvičenie pod niečim vedením. Veď nie je zmyslom života tráviť život cvičením po telocvičniach a jogových centrách, keď túto telocvičňu máme stále so sebou.

Na kurze získate teoretické i praktické vedomosti:

  • Anatómia chrbtice a jej rozsahy
  • Bolesť chrbta – oslabené a presilované svaly
  • Aplikácia získaných poznatkov do jogových pozícií (ásan) a aj do bežného života
  • Naučíte sa nastavenie funkčného držanie tela
  • vykonávanie správnych pohybových stereotypov pri vstavaní z postele, zo zeme, pri zdvíhaní ťažkých predmetov …

Prosíme o nekopírovanie textov autor textov Andrea Peciarová.