KURZY:


 • Pripravujeme kurz s pánom ŠTEFANOM GAJDOŠOM ( 65 rokov )

OBSAH KURZU:

 • Pri mojich cvičeniach sa vrátime do vzdialenej minulosti čiže vychádzam s
  klasickej hatha jogy = stretnúť sa so samým sebou.
  Prierez hodinou:
  Relaxácia,harmonizačné cvičenie tela a dychu, krok za krokom zvládnuť plný
  jogový dych, hathény na posilnenie plúc, prípravne cičenia na ásany,ásany, pránajáma, záverečna relaxácia. Po každom cviku chvíľková relaxácia s vnímaním pôsobenia a precítena. Každý cvik popíšem, názorne predvediem a vysvetlím kedy sa nadýchnuť, vydýchnuť a ktorú časť telaprecítiť.
 •  pán Štefan začal s jogou v 80-tich rokoch, kedy sa mu dostala do rúk útla knižôčka
  od  A.Koglera JOGA , ktorá mu ukázala celoživotnú cestu. Na chate Pod
  Hrbom spoznal M.Poláška a hodne spriazdnených ľudí a cvičiteľov. Absolvoval
  som JOGU na univerzite tretieho veku, 2× workshop s jogínom Dr. BHOLEM
 • má dekrét 1.triedy učieľa jogy

 


 • vedené fyzioterapeutkou PaedDr.ANDREOU PECIAROVOU:

FYZIO JOGA ®

Jogové cvičenie ásan je obvykle vyučované bez vedomostí o našej vlastnej štruktúre. Nech máme pre túto prax akýchkoľvek motív, ak chceme, aby bola táto prax účinná, mali by sme vedieť, čo robíme a prečo to robíme. A to je zmyslom kurzu FYZIO JOGA, v ktorom sa budeme učiť o fungovaní štruktúry tela spojujúceho nás s okolitým svetom. Cez zážitkovú formu sa tak naučíme nielen jak cvičiť, ale i jak pracovať s jogovými cvičeniami tak, aby nám cvičenie nielen neškodilo, ale prospievalo. A hlavne ako naučené integrovať do bežného každodenného života. Potom už nebudete odkázaní na cvičenie pod niečim vedením. Veď nie je zmyslom života tráviť život cvičením po telocvičniach a jogových centrách, keď túto telocvičňu máme stále so sebou.

Na kurze získate teoretické i praktické vedomosti:

 • Anatómia chrbtice a jej rozsahy
 • Bolesť chrbta – oslabené a presilované svaly
 • Aplikácia získaných poznatkov do jogových pozícií (ásan) a aj do bežného života
 • Naučíte sa nastavenie funkčného držanie tela
 • vykonávanie správnych pohybových stereotypov pri vstavaní z postele, zo zeme, pri zdvíhaní ťažkých predmetov …

Prosíme o nekopírovanie textov autor textov Andrea Peciarová.