KURZY: Plánujeme otvoriť:


  • TTC kurz:  200h učiteľský jogový kurz medzinárodne certifikovaný RYT pod vedením indického učiteľa – Mukesh Kothari. Začíname 01.05.2021 Voľné miesta. Pre viac info: http://www.dys.sk/200-hodinovy-jogovy-kurz/

  • GRAVID JOGA kurzVoľné miesta v kurze. Individuálny prístup. Maximálne 5 tehotných na lekcii. Kurz vedú: fyzioterapeutka Andrea a joga teacher senior Lucka ( 7-ročné skúsenosti s vedením Gravid jogy ). Viac informácií: http://www.dys.sk/gravid-joga-bratislava/

LEKCIE JOGY:

FYZIO JOGA  – UTOROK 17:30, STREDA 17:30 a 18:50

Jogové cvičenie ásan býva vyučované bez vedomostí o štruktúre tela. Lekcie FYZIO JOGY Vás naučia:

  • ako správne vykonávať ásany tak aby ste si neublížili,
  • aby ste nefunkčné pohybové stereotypy zmenili za funkčné,
  • počas cvičenia aký je fyziologický rozsah kĺbov aby ste neprehlboba
  • li hypermobilitu ( nadrozmerný rozsah kĺbu )…
  • ako zaintegrované poznatky z Fyzio jogy využiť v bežných denných činnostiach. 
  • ✅ lekcia vhodná aj pre začiatočníkov
  • ✅ lekcie vedie: fyzioterapeutka so 14 ročnou praxou – ANDREA

HATHA JOGA  – PONDELOK 18:50

Lekcia plynie v pomalšom tempe so zameraním sa na dych a správne prevedenie pozícií. Prechod medzi jednotlivými ásanami (jogovými pozíciami) je plynulý, prináša jemné natiahnutie a posilnenie celého tela. Umožňuje zlepšenie koncentrácie a upokojenie mysle.

✅ lekcia je vhodná pre všetkých bez ohľadu na vek

✅ lekcie vedie: lektorka- LENKA


ENERGY JOGA – ŠTVRTOK 18:00

Hovorí sa, že joga „nieje nič iné“ ako prinavrátenie prirodzených schopností organizmu, ktoré sme potlačili zhonom, stresom, nedostatkom duševnej hygieny alebo nevhodnou životosprávou. Na hodinách ENERGY JOGY sa pokúsime prinavrátiť k sebe samému, k svojej podstate. Čaká nás práca na sebe, či už ste úplný začiatočník alebo pokročilý, verím, že si každý príde pre svoju dávku katarzie. Budem Vás sprevádzať jemne dynamickou a energickou jogou a na záver každej hodiny si oddýchneme malou zvukoterapiou s tibetskymi miskami

✅ lekcia je vhodná pre všetkých bez ohľadu na vek

✅ lekcie vedie: lektorka- DIANA


VINYASA FLOW JOGA – NEDEĽA 18:00

Na hodinách Vinyasa Flow sa venujeme správnemu prevedeniu asán v spojení s dychom. Asány sú pospájané do krátkych kreatívnych zostáv, jedna asána prechádza plynulo do ďalšej, a to všetko v spojení s dychom.

✅ lekcia je vhodná pre začiatočníkov a mierne pokročilých, ale aj pre všetkých, ktorí chcú vyskúšať tento štýl jogy

✅ lekcie vedie: lektorka- TATIANA