Od 15.09 každý štvrtok o 20:00 Jemná joga s Lenkou

Hodina sa nesie v pokojnom duchu, jej zámerom je posilniť a uvoľniť telo, stíšiť a upokojiť myseľ po náročnom dni. Začína sa krátkou meditáciou alebo dychovým cvičením, cez rozhýbanie sa prechádza do hlavnej časti v ktorej sa strieda dynamika so statikou. Cvičenia sú orientované na celé telo, občas s väčším dôrazom na chrbát. Končí sa relaxáciou.

Publikované v Novinky | Leave a comment

NEW YOGA LESSON in English language

Invitation for all – yoga beginners andyoga enthusiasts alike, looking for classes in English language. Feel stiff, tired, weak or just curious about yoga? Come and join the class to vitalize your body, gain the strength, flexibility and balance. Relax, slow down your pace and release the tension of your mind. Easy flow through asanas to enjoy the movement of the body in unity with the breath.

Yoga in English on Wednesday at 18:30 p.m. Getting Started September 7th.

Ľubi:

My first encounter with yoga dates almost 10 years ago to London. It was love at the first sight and is still lasting. After the years of personal practice I am very happy to share my yoga experience and the excitement around. I hope to help anyone interested to draw closer to the self-knowledge and the balance yogabrings. I like to go and create my own way in life as well as on yoga mat. I am happy for each yogi(ni) leaving the mat feeling good and smile
Publikované v Novinky | 1 Comment

JOGA PRE ŽENY A SENIOR JOGA 50 +

Od 06.09 pridávame do rozvrhu:

  • UTOROK a PIATOK 10:00 – SENIOR JOGA 50+
  • UTOROK 17:15 – JOGA pre ŽENY

Kto ich bude viesť? Pani Janka Čahojová

Tieto cvičenia sú zamerané pre ženy s aktívnym, mladým duchom. Je to jemná joga na precvičenie celého tela, s rešpektom k individuálnym potrebám, práca s dychom so zameraním na zdravotné účinky, stíšenie mysle a vyrovnávanie sa s nárokmi súčasného života a to všetko v príjemnom prostredí .
Hodiny sú otvorené, môžete sa kedykoľvek pridať k nám.

Vstup: 4,- €

Prihlásiť sa môžete: 0905430062, alebo mail janka.cahojova@gmail.com

Publikované v Novinky | Leave a comment

Balet pre deti štartujeme 12. septembra o 16:00

Do skupiny pondelok a streda zaraďujeme deti bez skúseností s baletnou prípravou vo veku  3- 4,4 roku. OBSADENÉ!
Do skupiny utorok a štvrtok zaradíme deti so skúsenosťami z batetu, deti ktoré u nás minulý rok absolvovali skupinu pondelok a streda a pre deti bez skúseností vo veku 4 – 6 rokov.

Maximálny počet detí v skupine bude 10.

Poradie dieťatka v skupine bude určené podľa príchodu mailovej prihlášky. Pri prihlásení sa nad počet 10 budete zaradení na náhradnícke miesto ( budete informovaní mailovou formou ). V prípade, že niektoré dieťa vystúpi zo skupiny bude vám ponúknuté jeho miesto.
Po prvej lekcii v pondelok 12.09 ( mladšie deti ) a v utorok 13.09  (staršie deti ) je nutné rozhodnúť sa, či za dieťa uhradíte len jednorázový vstup za lekciu alebo dieťa zostane v skupine a uhradí mesačné školné. Uhradením mesačného školného za dieťa bude dieťa zaradené do skupiny.

Publikované v Novinky | Leave a comment

Nové kurzy od septembra

Od 12. septembra štartujeme nové kurzy s lektorom Petr Minster, ktorý má za sebou 16- ročnú dennodennú prax v joge. Maximálny počet účastníkov na kurze je 10!

Názvy kurzov:

  • HLAVOU DOLŮ – 2 voľné miesta
  • ANALÝZA ÁSAN – 3 voľné miesta
  • DECHOVÉ HRY  – 3 voľné miesta
  • aktualizované 15.09.

Viac o kurzoch na: http://www.dys.sk/workshopy/

Publikované v Novinky | Leave a comment

Joga dopoludnia

S radosťou vám oznamujeme, že pridávame tieto lekcie

  • UTOROK: 11:45 Obedná joga s Ľubkou
  • STREDA : 10:00 Jemná joga s Alžbetkou

Netreba sa nahlasovať vopred. Stačí prísť 10-15 min pred lekciou. Lekcie sú určené pre všetkých bez obmedzenia veku, pohlavia, či jogových skúseností :-) Tešíme sa na vás <3.

Publikované v Novinky | Leave a comment

5 najčastejších otázok

5 odpovedi

Publikované v Novinky | Leave a comment