PRIHLASOVANIE CEZ REZERVAČNÝ SYSTÉM.

LINK NA PRIHLÁSENIE: https://calendiari.com/darshana-yoga

ODPORÚČANIE:

✅ na hodiny jógy sa prihlasujte aspoň deň vopred

minimálny počet na otvorenie lekcie jogy sú 3 ľudia a na FYZIO JOGU s fyzioterapeutkou 5 ľudia

rezervačný systém automaticky kontroluje počet prihlásených ľudí 6 h pred začatím lekcie, ak nie je v danom termíne prihlásený min.počet, tak prihláseným ľuďom pošle systém automaticky informačný mail o zrušení hodiny z dôvodu nenaplnenia min.počtu. Úhrady vstupov sú Vám vrátené.

✅ ak je dosiahnutý min. počet na lekcii tak potom sa môžete pridať kedykoľvek počas dňa až do doby začiatku hodiny

Odhlásiť sa z lekcie je možné najneskôr 6 hodín pred uskutočnením lekcie. Po tomto termíne budete požiadaný o úhradu vstupu ( alebo Vám bude vstup odčítaný z permanentky ) alebo môžete za seba poslať náhradníka.

novo – prihlásení ľudia musia uhradiť prvý vstup na účet a to z dôvodu, že sa nám veľa krát stalo, že sa novoprihlásení ľudia prihlásili a neprišli 🙁 Platba účet: SK7611000000002925836714
poznámka:
 NÁZOV HODINY JOGY na ktorú ste sa prihlásili

jednorázové vstupy: DÔCHODCA 7,-€, DOSPELÝ: 9,-€/ 10,-€ k fyzioterapeutke a k senior trénerom

zvýhodnené permanentky: https://www.dys.sk/cennik/