LINK NA PRIHLÁSENIE: https://calendiari.com/darshana-yoga

ODPORÚČANIA:

✅ na hodiny jogy sa prihlasujte minimálne deň vopred

minimálny počet na otvorenie lekcie jogy sú 3 ľudia a na FYZIO JOGU s fyzioterapeutkou 5 ľudia

rezervačný systém automaticky kontroluje počet prihlásených ľudí 6 h pred začatím lekcie, ak nie je v danom termíne prihlásený min.počet, tak prihláseným ľuďom pošle systém automaticky informačný mail o zrušení hodiny z dôvodu nenaplnenia min.počtu. Úhrady vstupov sú vrátené k Vášmu prihlasovaciemu menu.

✅ ak je dosiahnutý min. počet na lekcii ,tak potom sa môžete pridať kedykoľvek počas dňa až do začiatku hodiny

Odhlásiť sa z lekcie je možné najneskôr 6 hodín pred uskutočnením lekcie tým istým spôsobom ako ste sa prihlásili. Po tomto termíne budete požiadaný o úhradu vstupu ( alebo Vám bude vstup odčítaný z permanentky ) alebo môžete za seba poslať náhradníka.

novo – prihlásení ľudia musia uhradiť prvý vstup na účet a to z dôvodu, že sa nám veľa krát stalo, že sa novoprihlásení ľudia prihlásili a neprišli 🙁 Platba účet: SK7611000000002925836714
poznámka:
 NÁZOV HODINY JOGY na ktorú ste sa prihlásili 🙏

jednorázový vstup / DROP IN:

  • DÔCHODCA 7,-€/ FYZIO CVIČENIE 60+ s fyzioterapeutkou
  • DOSPELÝ: 9,-€
  • 10,-€/ FYZIO JOGA vedená fyzioterapeutkou