• na hodiny jogy je nutné prihlasovať sa vopred cez rezervačný systém: http://www.dys.sk/jogarozvrh/
  • je možné prísť na jednorázový vstup, ktorý si zakúpite min.24h pred lekciou alebo si zakúpiť rôzne typy permanentiek. Vybraná permanentka Vám bude pripísaná k Vášmu účtu v rezervačnom sytéme, ktorou sa budú uhrádzať vstupy na Vami vybrané lekcie jogy. Na koniec doby platnosti permanentky Vás upozorní rezervačný systém mailom.
  • MAX. počet ľudí na lekcii vo veľkej sále je 12 a vo fyzio sále 8 ľudí!
  • MIN.počet na uskutočnenie lekcie: 3 a na FYZIO JOGU 5 prihlásených.
  • Odhlásiť sa z lekcie je možné najneskôr 8 hodín pred uskutočnením lekcie opäť cez rezervačný systém. Po tomto termíne budete požiadaný o úhradu vstupu ( alebo Vám bude vstup odčítaný z permanentky ) alebo môžete za seba poslať náhradníka.

Cenník platný od 22.07.2022.

JOGA
JEDNORÁZOVÝ VSTUPpri novoprihlásených klientoch je nutné uhradiť jednorázový vstup vopred na účet: SK7611000000002925836714CENA s DPH
yoga teachers junior9,-€ 
yoga teachers senior:
  • FYZIO JOGA s fyzioterapeutkou Andreou
  • Joga s Diankou
10,-€
PERMANENTKY
10 vstupov90,- €/
platná 3 mesiace od zakúpenia
5 vstupov48,-€ /
platná 2 mesiace od zakúpenia
NEOBMEDZENÝ POČET VSTUPOV80,-€/ mesiac od zakúpenia
Permanentky si môžete zakúpiť v hotovosti u lektora alebo cez účet č.ú  SK7611000000002925836714 do poznámky:
* 10 vstupov a MENO užívateľa permanentky
* 5 vstupov a MENO
* mesačná vstupovo neobmedzená
 
Permanentka Vám bude pripísaná k Vášmu menu v rezervačnom systéme. Z permanentky sa Vám budú odpočítavať jednotlivé hodiny jogy na ktoré sa prihlásite. 

INDIVIDUÁLNE HODINY A FYZIOTERAPIA pre ženy a deti:

fyzioterapeutka PaedDr. Andrea Peciarová

  • bolesti pohybového aparátu – kolien, ramien, bedier, krčnej, hrudnej alebo driekovej časti chrbtice
  • skolióza u detí
  • plochonožie, hallux valgus ( vbočený palec )
30 minút: diagnostika, fyzioterapia alebo fyzio joga 30,-€ / 1 osoba
60 minút: diagnostika, fyzioterapia alebo fyzio joga 50,- € / 1 osoba
60 minút Fyzio joga 70,- € / 2 osoby
60 minút Fyzio joga 90,- €/ 3 -5 osôb
objednanie: dys.andrea@gmail.com 

GRAVID JOGA kurz

KURZ 12- €/ 1 lekcia v kurze
jednorázový vstup ( v prípade, ak je voľné miesto v kurze )15,-€

BALET pre deti

Mesačné školné: 
Balet č.ú: SK7611000000002925836714
hodiny baletu raz do týždňa36,- € / kalendárny mesiac
hodiny baletu dva krát týždňa 65,- € / kalendárny mesiac