Cenník platný od 22.07.2022.

JEDNORÁZOVÝ VSTUPpri novoprihlásených klientoch je nutné uhradiť jednorázový vstup vopred na účet: SK7611000000002925836714CENA s DPH
yoga teachers junior9,-€ 
yoga teachers senior:
  • FYZIO JOGA s fyzioterapeutkou Andreou
  • Joga s Diankou
10,-€
PERMANENTKY
10 vstupov90,- €/
platná 3 mesiace od zakúpenia
5 vstupov48,-€ /
platná 2 mesiace od zakúpenia
mesačná vstupovo neobmedzená80,- €/
platná mesiac od zakúpenia
Permanentky si môžete zakúpiť v hotovosti u lektora alebo cez účet č.ú  SK7611000000002925836714 do poznámky:
* 10 vstupov a MENO užívateľa permanentky
* 5 vstupov a MENO
* mesačná vstupovo neobmedzená
 
Permanentka Vám bude pripísaná k Vášmu menu v rezervačnom systéme. Z permanentky sa Vám budú odpočítavať jednotlivé hodiny jogy na ktoré sa prihlásite. 

INDIVIDUÁLNE HODINY A FYZIOTERAPIA pre ženy a deti:

fyzioterapeutka PaedDr. Andrea Peciarová

  • bolesti pohybového aparátu – kolien, ramien, bedier, krčnej, hrudnej alebo driekovej časti chrbtice
  • skolióza u detí
  • plochonožie, hallux valgus ( vbočený palec )
30 minút: diagnostika, fyzioterapia alebo fyzio joga 30,-€ / 1 osoba
60 minút: diagnostika, fyzioterapia alebo fyzio joga 50,- € / 1 osoba
60 minút Fyzio joga 70,- € / 2 osoby
60 minút Fyzio joga 90,- €/ 3 -5 osôb
objednanie: dys.andrea@gmail.com 

GRAVID JOGA kurz

KURZ 12- €/ 1 lekcia v kurze
jednorázový vstup ( v prípade, ak je voľné miesto v kurze )15,-€

BALET pre deti

Mesačné školné: 
Balet č.ú: SK7611000000002925836714
hodiny baletu raz do týždňa40,- € / kalendárny mesiac
hodiny baletu dva krát týždňa 70,- € / kalendárny mesiac