NÁBOR NOVÝCH DETÍ– REGISTRÁCIA CEZ REZERVAČNÝ SYSTÉM:

https://calendiari.com/darshana-yoga

PONDELOK a STREDA:

  • 15:30 – 16:15 pre 3,8 – 5,5 ročné deti  
  • 16:30 – 17:15 pre 5 – 6,5 ročné deti
  • PONDELOK:
  • 17:30 – 18:15 pre 7 – 12 ročné deti

ŠTVRTOK

  • 15:30 – 16:15 pre 3,8 – 5,5 ročné deti 

Predchádzajúca tanečná alebo iná pohybová príprava nie je nutná. Viac informácií o hodinách baletu: https://www.dys.sk/balet-pre-deti/.