REGISTRÁCIA na nový školský rok 2023/24 je spustená!

Prihlášky beriemedys.andrea@gmail.com

Detský balet v Darshana Yoga Studio ( DYS ) navštevujú deti vo veku 3,8- 12 rokov už 13 rok. Hodiny baletu vedú absolventky VŠMU. Cieľom hodín je tanečná príprava, správne držanie tela, poznanie základných tanečných (klasických, ľudových a ďalších) pojmov, rytmika, zväčšovanie rozsahu pohybu, strečing, základné gymnastické prvky, rozvíjanie schopností a fantázie dieťaťa.

 Priebeh hodiny baletu

Deti sa na balete stretávajú dvakrát do týždňa na 45 minútovej hodine. Hodina baletu sa člení na niekoľko častí, pozostávajúcich zo zahrievacích cvičení, rozcvičky, naučenie sa nového učiva – tanečných, gymnastických prvkov, práca na malých tanečných choreografiách, pohybové hry, strečing. Každá hodina je niečím doplnená a zameraná na určitú problematiku. Pri tréningu sa vyhýbame neprirodzeným polohám nôh a chodidiel, ktoré sú súčasťou výučby baletu. Snažíme sa vychádzať z daností každého dieťaťa, pričom mierne zväčšujeme ich pohybový rozsah pomocou strečingu. Ďalej venujeme nemalú pozornosť rozvoju koordinácie pohybu samotného, koordinácie zraku – tela a vnímaniu hĺbky priestoru.

  • Pondelok a Streda 15:30 – 16:15 a Utorok s Štvrtok 15:30 a 16:15 sú zamerané pre deti od 3,8 – 5,5 roku,  ktoré nemajú žiadne predchádzajúce skúsenosti s baletom, či gymnastikou.
  • Pondelok a Streda 16:30 – 17:15  a Utorok a Štvrtok 16:30 – 17:15 sú určené pre deti od 5 – 6,5 roku, bez skúseností s baletom, ale aj pre deti, ktoré už majú skúsenosti s baletom, či gymnastikou.
  • Pondelok 17:30 – 18:15 sú určené pre deti od 7 – 12 rokov, bez skúseností s baletom, ale aj pre deti, ktoré už majú skúsenosti s baletom, či gymnastikou.
  • ŠTVRTOK 17:30 – 18:15 sú určené pre deti od 7 – 12 rokov, bez skúseností s baletom, ale aj pre deti, ktoré už majú skúsenosti s baletom, či gymnastikou.

Detský balet Pondelok a Streda 15:30 – 16:15 a UTOROK a ŠTVRTOK 15:30 – 16:15 ( 3,8 – 5,5 roka)

Je to začínajúce vzdelanie tanečníka 🙂 Učíme sa spoznávať čo je to tanec, svoje telíčko a jeho dispozície. Rozoznávame strany, smery a formácie ( kruh, rad, šachovnica ). Začíname tancovať rôzne pohybové hry, kde sa popri tanečných krokoch naučíme rôzne pesničky, básničky  riekanky… Pomocou týchto pohybových  hier sa učíme lepšie vnímať rytmus, pohyb horných a dolných končatín osobitne. Našou najväčšou prioritou je osvojiť si správne držanie tela. Jemnými cvikmi kultivujeme, posilňujeme  a koordinujeme naše telo. Neskôr preberieme baletné pozície, ktoré budeme používať aj v tančekoch. Prvá hodina baletu je pre Vás otvorená, môžete sa pozerať čo robíme a ako pracujeme.

Detský balet Pondelok a Streda 16:30 – 17:15 a Utorok a Štvrtok 16:30 – 17:15  ( 5 – 6,5 roka)

Pokračujeme ďalej už so získanými skúsenosťami z minulého roku. Osvojujeme si ďalej pohybové hry a tančeky, kde precvičujeme rytmické cítenie a koordináciu. Učíme sa prvé baletné cvičenia á la barre ( pri tyči ), opakujeme cvičenia na posilňovanie svalstva, lepšiu koordináciu dolných končatín s hornými končatinami, rovnako pohyby hlavy a trupu. Pohybové hry nám stále pomáhajú pri všetkých cvičeniach. Učíme sa priestorové vnímanie ( diagonála, nízka, stredná a vysoká línia, horizontála a vertikála… ). Upevňujeme správne držanie tela a chôdzu.

U nás v štúdiu si môžete zakúpiť:

  • baletné piškoty za 12,90 € – čierne
  • baletné piškoty za 9,90 € – ružové i čierne
  • baletné štucne 40cm – 5,90 € – ružové i čierne
  • baletné štucne 60cm – 6,90 € – ružové i čierne
  • nášničky s motívom baletky za 9,- € – rôzne farby
  • nášničky s motívom baletných špičiek  za 9,- € – rôzne farby

Bližšie informácie:

Ak máte záujem rozvíjať schopnosti vášho dieťatka kontaktujte nás  e-mailom. Všetky kontaktné informácie, mapu, rozvrh a cenník nájdete na stránkach Darshana Yoga Studio, na nižšie uvedených odkazoch. Tešíme sa na Vás!

RozvrhCenníkKontakt