NÁBOR NOVÝCH DETÍ!

Prihlasovanie cez mail: dys.andrea@gmail.com

Detský balet v Darshana Yoga Studio ( DYS ) navštevujú deti vo veku 3,8- 12 rokov už 14 rok. Hodiny baletu vedú absolventky VŠMU. Cieľom hodín je tanečná príprava, správne držanie tela, poznanie základných tanečných (klasických, ľudových a ďalších) pojmov, rytmika, zväčšovanie rozsahu pohybu, strečing, základné gymnastické prvky, rozvíjanie schopností a fantázie dieťaťa.

 Priebeh hodiny baletu

Deti sa na balete stretávajú raz alebo dvakrát do týždňa ( podľa Vášho výberu ) na 45 minútovej hodine. Hodina baletu sa člení na niekoľko častí, pozostávajúcich zo zahrievacích cvičení, rozcvičky, naučenie sa nového učiva – tanečných, gymnastických prvkov, práca na malých tanečných choreografiách, pohybové hry, strečing. Každá hodina je niečím doplnená a zameraná na určitú problematiku. Pri tréningu sa vyhýbame neprirodzeným polohám nôh a chodidiel, ktoré sú súčasťou výučby baletu. Snažíme sa vychádzať z daností každého dieťaťa, pričom mierne zväčšujeme ich pohybový rozsah pomocou strečingu. Ďalej venujeme nemalú pozornosť rozvoju koordinácie pohybu samotného, koordinácie zraku – tela a vnímaniu hĺbky priestoru.

  • Pondelok, Streda, Štvrtok 15:30 – 16:15 sú zamerané pre deti od 3,8 – 5,5 roku,  ktoré nemajú žiadne predchádzajúce skúsenosti s baletom, či gymnastikou.
  • Pondelok a Streda 16:30 – 17:15, Utorok 15:30 – 16:15 sú určené pre deti od 5 – 7 rokov, bez skúseností s baletom, ale aj pre deti, ktoré už majú skúsenosti s baletom, či gymnastikou.
  • Pondelok 17:30 – 18:15 sú určené pre deti od 7 – 12 rokov, bez skúseností s baletom, ale aj pre deti, ktoré už majú skúsenosti s baletom, či gymnastikou.

Detský balet Pondelok a Streda 15:30 – 16:15 a ŠTVRTOK 15:30 – 16:15 ( 3,8 – 5,5 roka)

Je to začínajúce vzdelanie tanečníka 🙂 Učíme sa spoznávať čo je to tanec, svoje telíčko a jeho dispozície. Rozoznávame strany, smery a formácie ( kruh, rad, šachovnica ). Začíname tancovať rôzne pohybové hry, kde sa popri tanečných krokoch naučíme rôzne pesničky, básničky  riekanky… Pomocou týchto pohybových  hier sa učíme lepšie vnímať rytmus, pohyb horných a dolných končatín osobitne. Našou najväčšou prioritou je osvojiť si správne držanie tela. Jemnými cvikmi kultivujeme, posilňujeme  a koordinujeme naše telo. Neskôr preberieme baletné pozície, ktoré budeme používať aj v tančekoch.

Detský balet Pondelok a Streda 16:30 – 17:15 a UTOROK 15:30 – 16:15  ( 5 – 7 rokov)

Pokračujeme ďalej už so získanými skúsenosťami z minulého roku. Osvojujeme si ďalej pohybové hry a tančeky, kde precvičujeme rytmické cítenie a koordináciu. Učíme sa prvé baletné cvičenia á la barre ( pri tyči ), opakujeme cvičenia na posilňovanie svalstva, lepšiu koordináciu dolných končatín s hornými končatinami, rovnako pohyby hlavy a trupu. Pohybové hry nám stále pomáhajú pri všetkých cvičeniach. Učíme sa priestorové vnímanie ( diagonála, nízka, stredná a vysoká línia, horizontála a vertikála… ). Upevňujeme správne držanie tela a chôdzu.

U nás v štúdiu si môžete zakúpiť:

  • baletné piškoty za 12,90 € – čierne
  • baletné piškoty za 9,90 € – ružové i čierne
  • baletné štucne 40cm – 5,90 € – ružové i čierne
  • baletné štucne 60cm – 6,90 € – ružové i čierne
  • nášničky s motívom baletky za 9,- € – rôzne farby
  • nášničky s motívom baletných špičiek  za 9,- € – rôzne farby

Bližšie informácie:

Ak máte záujem rozvíjať schopnosti vášho dieťatka kontaktujte nás  e-mailom. Všetky kontaktné informácie, mapu, rozvrh a cenník nájdete na stránkach Darshana Yoga Studio, na nižšie uvedených odkazoch. Tešíme sa na Vás!

RozvrhCenníkKontakt