Cenník

JOGA

Cenník JOGA platí pre všetky druhy jogy okrem Gravid jogy (Gravid joga formou kurzu).

Na hodiny jogy sa netreba nahlasovať vopred. Je možné prísť na jednorázový vstup alebo si zakúpiť permanentku :-) Mesačná permanentka platí od dátumu zakúpenia presne mesiac pre 1 osobu. Nevyužitá zakúpená mesačná permanentka po uplynutí doby platnosti sa už nedá použiť. Permanentka je prenosná, čo znamená, že ak ochoriete, tak môžete platnú permanentku niekomu darovať :-) Permanentka sa dá použiť od pondelku do piatku. Ďakujeme za pochopenie.

Jednorázový vstup     5,- €
Denní študenti, ZŤP, Mamičky na materskej, Dôchodci, Zamestnanci firiem: AT&T, IBM, Accenture, Tatra banka, Johnson Controls, AMAZON a LENOVO (po predložení preukazu)     4,- €
Mesačná permanentka 8 vstupov
(zaplať 7 vstupov a 8 máš zdarma!)
35,- €/ 1 vstup 4,30 €
Mesačná permanentka pre študentov, AT&T, IBM, Accenture, Tatra banka, Johnson Controls, Amazon a LENOVO  8 vstupov
(zaplať 7 vstupov a 8 máš zdarma!)
28,- €/ 1 vstup 3,50 €

Súkromná hodina Jogy

súkromnú hodinu si môžte dohodnúť na info@dys.sk alebo t.č. 0905/ 294 117 cena dohodou

GRAVID JOGA

Trojmesačný kurz (2 krát do týždňa) 6,- €/ 1 lekcia
Trojmesačný kurz (1 krát do týždňa) 7,- €/ 1 lekcia
Jednorázový vstup 8,- €

BALET pre deti

Mesačné školné:
Balet dva krát do týždňa 45,- € / mesiac
Balet raz do týždňa 25,- € / mesiac
Jednorázový vstup 8,- €