Cenník

JOGA

Na hodiny jogy sa netreba nahlasovať vopred. Je možné prísť na jednorázový vstup alebo si zakúpiť cenovo zvýhodnenú permanentku. Nevyužitá zakúpená permanentka po uplynutí doby platnosti je neplatná! Permanentky sú neprenosné.

Jednorázový vstup 6,- € 
FYZIO JOGA s fyzioterapeutkou Andreou 7,-€
ENGLISH YOGA CLASS 7,-€
4-Mesačná permanentka 10 vstupov
(platná na meno s preukazom totožnosti!)
55,- €/ platná 4 mesiace od zakúpenia
Mesačná permanentka vstupovo neobmedzená
(platná na meno s preukazom totožnosti!)
50,- €/ platná mesiac od zakúpenia
Ročná permanentka vstupovo neobmedzená
(platná na meno s preukazom totožnosti!)
450,- €/ platná rok od zakúpenia
Všetky typy pemanentiek sa dajú zakúpiť aj cez internet banking na č.ú  SK7611000000002925836714 do poznámky:

  • permanentka mesačná vstupovo neobmedzená
  • permanentka 4-mesačná 10 vstupov
  • permanentka ročná vstupovo neobmedzená

Permanentky vám po príchode úhrady na účet budú vystavené do 24h
(permanentky sú platné iba na meno uvedené na permanentke s preukazom totožnosti!)

INDIVIDUÁLNE HODINY:

 Lektor: Andrea Minster

30 minút: diagnostika a fyzio cvičenie 25,-€ / 1 osoba
60 minút: joga, diagnostika a fyzio cvičenie 40,- € / 1 osoba
60 minút joga 60,- € / 2 osoby
60 minút joga 70,- €/ 3 osoby
objednanie: dys.andrea@gmail.com

GRAVID JOGA kurz

Dvojmesačný kurz 7,- €/ 1 lekcia v kurze
Jednorázový vstup 9,-€

BALET pre deti

Mesačné školné:
Balet č.ú: SK7611000000002925836714 48,- € / mesiac