JOGA

ODPORÚČANIE:

  • na hodiny jogy je vhodné sa prihlasovať vopred cez rezervačný systém: http://www.dys.sk/jogarozvrh/
  • je možné prísť na jednorázový vstup alebo si zakúpiť cenovo zvýhodnenú permanentku. Nevyužitá zakúpená permanentka po uplynutí doby platnosti je neplatná! Permanentky sú neprenosné.
  • CENNÍK PLATNÝ od 15.10. MAX. počet ľudí na lekcii: 6!
Jednorázový vstup – yoga teacher junior 7,- € 
  • FYZIO JOGA s fyzioterapeutkou Andreou – yoga teacher senior
  • vstup na permanentku možný+ doplatok 2,-€ ( pri permanentkách zakúpených pred 15.10 )
8,-€
4-Mesačná permanentka 10 vstupov
(platná na meno s preukazom totožnosti!)
65,- €/ platná 4 mesiace od zakúpenia
4-Mesačná permanentka 10 vstupov na FYZIO JOGU 
(platná na meno s preukazom totožnosti!)
75,- €/ platná 4 mesiace od zakúpenia
Všetky typy pemanentiek sa dajú zakúpiť aj cez internet banking na č.ú  SK7611000000002925836714 do poznámky:

  • permanentka 4-mesačná 10 vstupov
  • permanentka FYZIO JOGA

Permanentky vám po príchode úhrady na účet budú vystavené do 24h
(permanentky sú platné iba na meno uvedené na permanentke s preukazom totožnosti!)

INDIVIDUÁLNE HODINY:

 Lektor: fyzioterapeutka Andrea Peciarová

30 minút: diagnostika a fyzio cvičenie 25,-€ / 1 osoba
60 minút: joga, diagnostika a fyzio cvičenie 40,- € / 1 osoba
60 minút Fyzio joga 60,- € / 2 osoby
60 minút Fyzio joga 70,- €/ 3 -5 osôb
objednanie: dys.andrea@gmail.com

GRAVID JOGA kurz

Dvojmesačný kurz 9- €/ 1 lekcia v kurze
Jednorázový vstup 10,-€

BALET pre deti

Mesačné školné:
Balet č.ú: SK7611000000002925836714 55,- € / kalendárny mesiac