Cenník

JOGA

Na hodiny jogy sa netreba nahlasovať vopred. Je možné prísť na jednorázový vstup alebo si zakúpiť permanentku 🙂 Nevyužitá zakúpená permanentka po uplynutí doby platnosti sa už nedá použiť. Permanentky sú neprenosné.

Jednorázový vstup 6,- € 
Denní študenti, ZŤP, Mamičky na materskej, Dôchodci, Zamestnanci firiem: AT&T, IBM, Accenture, Tatra banka, Johnson Controls, AMAZON a LENOVO (po predložení preukazu)
5,- €
3-Mesačná permanentka 10 vstupov
(platná na meno s preukazom totožnosti!)
55,- €/ platná 3 mesiace od zakúpenia
Mesačná permanentka vstupovo neobmedzená
(platná na meno s preukazom totožnosti!)
40,- €/ platná mesiac od zakúpenia
Ročná permanentka vstupovo neobmedzená
(platná na meno s preukazom totožnosti!)
350,- €/ platná rok od zakúpenia
Všetky typy pemanentiek sa dajú zakúpiť aj cez internet banking na č.ú  SK7611000000002925836714 do poznámky:

  • permanentka mesačná vstupovo neobmedzená
  • permanentka 3-mesačná 10 vstupov
  • permanentka ročná vstupovo neobmedzená

Permanentky vám po príchode úhrady na účet budú vystavené do 24h
(permanentky sú platné iba na meno uvedené na permanentke s preukazom totožnosti!)

Súkromná hodina Jogy spojená s fyzioterapiou a diagnostikou

súkromnú hodinu si môžte dohodnúť na info@dys.sk alebo t.č. 0905/ 294 117 – PaedDr. Andrea Minster 25,-€/ 30min

40,-€/ 60 min

GRAVID JOGA kurz

Dvojmesačný kurz (2 krát do týždňa) 6,- €/ 1 lekcia
Dvojmesačný kurz (1 krát do týždňa) 7,- €/ 1 lekcia
Jednorázový vstup 8,- €

BALET pre deti

Mesačné školné:
Balet dva krát do týždňa 45,- € / mesiac
Balet raz do týždňa 25,- € / mesiac
Jednorázový vstup 8,- €