DETSKÝ BALET BRATISLAVA aj cez leto

POKRAČUJEME AJ CEZ LETO. UTOROK a ŠTVRTOK: 1️⃣5️⃣.4️⃣5️⃣ – 1️⃣6️⃣:1️⃣5️⃣

BLIŽŠIE INFORMÁCIE: dys.andrea@gmail.com

————————————————————————————

PLÁNUJEME OD SEPTEMBRA OTVORIŤ NASLEDOVNÉ SKUPINY:

PONDELOK a STREDA:

  • 15:30 – 16:10 pre 3,8 – 4,5 ročné deti  
  • 16:30 – 17:10 pre 4,6 – 6 ročné deti 

UTOROK a ŠTVRTOK:

  • 15:45 – 16:30 pre 6 – 7,5 ročné deti 
  • 16:45 – 17:30 pre 7,5 – 9 ročné deti

Pre prihlasovanie sa a informácie ohľadom voľného miesta nás kontaktujte nadys.andrea@gmail.com.

Do mailu nás prosím napíšte: MENO a VEK DIEŤAŤA.

Predchádzajúca tanečná alebo iná pohybová príprava nie je nutná. Viac informácií o hodinách baletu: http://www.dys.sk/balet-pre-deti/.

Maximálny počet detí na hodine je 9. Minimálny 5. V štúdiu sa budú deti a rodičia zdržiavať len na dobu nevyhnutnú na prezlečenie detí a na lekciu baletu. Pri vstupe do štúdia si prosím vydezinfikujte ruky. Vo vnútorných priestoroch štúdia budeme dodržiavať nosenie rúšok. Na hodinách baletu sa bude stretávať stále rovnaká skupinka detí. Počas hodín baletu nosenie rúška je dobrovoľné.