YOGA TEACHERS SENIOR:


PaedDr. Andrea Peciarová  ( 43 rokov, lektorka jogy, fyzioterapeutka, majiteľka štúdia ) – FYZIO JOGA  UTOROK a ŠTVRTOK  12:00, STREDA 18:45

 • 2003 ukončené doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre odbor pedagogika a špecializácia telesná výchova
 • AIKIDO – certifikát 1.DAN Hombu dojo Japonsko
 • 2007 – 2010 pomohla vybudovať jogové centrum Fredymu Ayisimu, kde pracovala 3 roky ako lektorka dynamického štýlu power jogy
 • 2010 založila Darshana Yoga Studio
 • 2010 – 2013 individuálne trénovala jogu našu slávnu tenistku Danielu Hantuchovú
 • 2011 školí lektorov
 • 2015 certifikát KINESIOTAPING I a II
 • 2013 – 2016 ukončené vzdelanie na 3-ročnom dennom štúdiu v odbore fyzioterapia s praxou v nemocniciach v BA
 • 2017  – 2019 Dynamická Neuromuskulárna Stabilizácia podľa Kolářa – úroveň C
 • 2017 -2018 Spiral dynamic MED basic – ukončený ročný výcvik
 • 12 rok sprevádza jogou ľudí v Bratislave. Vyučuje vlastný štýl jogy zostavený z jogových prvkov (ásan) a terapeutických cvikov
 • od 2018 učí v nadstavbovom štúdiu na Strednej Zdravotníckej Škole v Bratislave v odbore fyzioterapia
 • individuálne pristupuje ku každému jednému cvičencovi a pomáha mu dosiahnuť pre neho dokonalú pozíciu

BETKA – JEMNÁ JOGA – NEDEĽA 18:30

Joga ma sprevádza na ceste životom už od detstva. Moja mama aj babka jogu cvičia už desaťročia a tak som si k nej rýchlo našla vzťah aj ja. Vyskúšala som si rôzne štýly – od power yogy, flow yogy, ashtanga yogy, hatha yogy, yin yogy až som si našla štýl, ktorý mne aj môjmu telu vyhovuje najviac. Učila som sa u rôznych učiteľov na Slovensku aj v zahraničí (ČR, India).

V roku 2011 som získala certifikát inštruktora jogy ll. stupňa a začala viesť vlastné hodiny v Darshana yoga studiu, kde sa s radosťou opäť vraciam po materskej dovolenke.


Janka – OBEDNÁ JOGA – STREDA 12:00 

začalo to v roku 2003 prvou lekciou jogy a už sa to nedalo zastaviť… čím viac som si myslela že toho o joge viem, tým viac neznámeho som objavovala, skúšala, hľadala dokonalosť v asánach, … našťastie, ako vravela moja prvá učiteľka: JOGA JE PROCES, neexistuje konečná stanica ani dokonalá asána, postupne krok po kroku objavujeme sami seba ( aj mimo jogamatky J )

Pozývam aj vás na túto cestu, vyskúšajte jogu, nalaďte sa na vlastný rytmus dychu a nechajte sa viesť…

vzdelanie:

Absolvované kurzy:

 • 2019 – Zdravo a Fit – Bolesti veľkých kĺbov a bolesti chrbtice, prepojenie jogy, fyzioterapie a silového tréningu 
 • 2018 – Darshana Yoga Studio – Pranajama Nadi Sodhi
 • 2018 – Bindusar Yoga Rishikesh – 200 hodinová medzinárodná certifikácia Hatha Yoga 
 • 2016 – Slov. zväz rekreačnej telesnej výchovy – Joga v kontexte zdravého životného štýlu 
 • 2016 – YOGO – 50 hodinová certifikácia, špecializácia powerjoga

Lucka – GRAVID JOGA – PONDELOK o 17:30


JOGA TEACHERS JUNIOR:


Bc. Hajin BALET pre deti 

Ukončila som štúdium na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v odbore klasický tanec. Teraz študujem tanečné umenie – klasický tanec na VŠMU. Rada spolupracujem s deťmi a samozrejme aj s dospelými ľuďmi. Cieľ mojej hodiny s deťmi je nevedomé milovanie pohybu a vytváranie pozitívneho vzťahu k baletu. Popri tom deti nestrácajú svoju vrodenú pohybovú flexibilitu, získavajú orientáciu v priestore, vyrastajú v správnom postavení tela a postupným vnímaním koordinovaného pohybu jednotlivých časti tela sa im otvorí široká možnosť objaviť v sebe nadanie psychomotorickej a umeleckej schopnosti.