NOVINKA:

Znovu otvárame 08.06! Balet bude prebiehať aj počas leta. Prihlasovanie otvorenédys.andrea@gmail.com

Detský balet v Darshana Yoga Studio ( DYS ) navštevujú deti vo veku 3 – 6 rokov už ôsmy rok. Hodiny baletu vedú absolventky VŠMU. Cieľom hodín je tanečná príprava, správne držanie tela, poznanie základných tanečných (klasických, ľudových a ďalších) pojmov, rytmika, zväčšovanie rozsahu pohybu, strečing, základné gymnastické prvky, rozvíjanie schopností a fantázie dieťaťa.

 Priebeh hodiny baletu

Deti sa na balete stretávajú dvakrát do týždňa na 45 minútovej hodine ( balet pre dospelých 60min. ). Hodina baletu sa člení na niekoľko častí, pozostávajúcich zo zahrievacích cvičení, rozcvičky, naučenie sa nového učiva – tanečných, gymnastických prvkov, práca na malých tanečných choreografiách, pohybové hry, strečing. Každá hodina je niečím doplnená a zameraná na určitú problematiku. Pri tréningu sa vyhýbame neprirodzeným polohám nôh a chodidiel, ktoré sú súčasťou výučby baletu. Snažíme sa vychádzať z daností každého dieťaťa, pričom mierne zväčšujeme ich pohybový rozsah pomocou strečingu. Ďalej venujeme nemalú pozornosť rozvoju koordinácie pohybu samotného, koordinácie zraku – tela a vnímaniu hĺbky priestoru.

Hodiny Pondelok a Streda 16:15 – 17:00 sú zamerané pre deti od 3 – 4,5 roku,  ktoré nemajú žiadne predchádzajúce skúsenosti s baletom, či gymnastikou.

Hodiny Utorok a Štvrtok 15:45 – 16:30 sú určené pre deti od 4,5 – 6 rokov, bez skúseností s baletom, ale aj pre deti, ktoré už majú skúsenosti s baletom, či gymnastikou.   

Detský balet Pondelok a Streda 16:15 – 17:00 ( 3 – 4,5 roka)

Je to začínajúce vzdelanie tanečníka 🙂 Učíme sa spoznávať čo je to tanec, svoje telíčko a jeho dispozície. Rozoznávame strany, smery a formácie ( kruh, rad, šachovnica ). Začíname tancovať rôzne pohybové hry, kde sa popri tanečných krokoch naučíme rôzne pesničky, básničky  riekanky… Pomocou týchto pohybových  hier sa učíme lepšie vnímať rytmus, pohyb horných a dolných končatín osobitne. Našou najväčšou prioritou je osvojiť si správne držanie tela. Jemnými cvikmi kultivujeme, posilňujeme  a koordinujeme naše telo. Neskôr preberieme baletné pozície, ktoré budeme používať aj v tančekoch. Prvá hodina baletu je pre Vás otvorená, môžete sa pozerať čo robíme a ako pracujeme.

Detský balet Utorok a Štvrtok 15:45 – 16:30 ( 4,5 – 6 rokov) VOĽNÉ 4 miesta!

Pokračujeme ďalej už so získanými skúsenosťami z minulého roku. Osvojujeme si ďalej pohybové hry a tančeky, kde precvičujeme rytmické cítenie a koordináciu. Učíme sa prvé baletné cvičenia á la barre ( pri tyči ), opakujeme cvičenia na posilňovanie svalstva, lepšiu koordináciu dolných končatín s hornými končatinami, rovnako pohyby hlavy a trupu. Pohybové hry nám stále pomáhajú pri všetkých cvičeniach. Učíme sa priestorové vnímanie ( diagonála, nízka, stredná a vysoká línia, horizontála a vertikála… ). Upevňujeme správne držanie tela a chôdzu.

U nás v štúdiu si môžete zakúpiť:

  • baletné piškoty za 12,90 € – čierne
  • baletné piškoty za 9,90 € – ružové i čierne
  • baletné štucne 40cm – 5,90 € – ružové i čierne
  • baletné štucne 60cm – 6,90 € – ružové i čierne
  • nášničky s motívom baletky za 9,- € – rôzne farby
  • nášničky s motívom baletných špičiek  za 9,- € – rôzne farby

Bližšie informácie:

Ak máte záujem rozvíjať schopnosti vášho dieťatka kontaktujte nás  e-mailom. Všetky kontaktné informácie, mapu, rozvrh a cenník nájdete na stránkach Darshana Yoga Studio, na nižšie uvedených odkazoch. Tešíme sa na Vás!

RozvrhCenníkKontakt